Middelburg teleurgesteld in de provincie

Gemeente oneens met argumenten voor verlengen van toezicht

DOOR EUGÈNE DE KOK

MIDDELBURG - Het was geen verrassing, maar blij is de gemeente Middelburg allerminst dat de provincie ook dit jaar toeziet op de financiën.

De gemeente vindt het vooral teleurstellend dat het provinciale bestuur de begroting nog niet wil goedkeuren.

In oktober, toen hij de meerjarenbegroting presenteerde, hoopte wethouder Johan Aalberts dat de provincie haar handen van Middelburg zou aftrekken.

De vooruitzichten zijn immers goed. Zowel dit als volgend jaar is er nog een tekort, maar in 2019 en 2020 staan er overschotten onder de streep van meer 1,5 en 1,8 miljoen euro.

De provincie vindt het te vroeg om met het preventief toezicht te stoppen. Ze vindt de verwachtingen van de gemeente ‘niet voldoende reëel’, heeft ze in een brief gezegd.

“Het blijft zoals het is”, liet gedeputeerde Jo-Annes de Bat net voor de kerstvakantie dan ook weten. “Er is een positieve ontwikkeling, maar er zijn nog te veel onzekerheden rondom het sociaal domein en het grondbedrijf.”

Risico’s De provincie wil de begroting dit voorjaar alsnog goedkeuren, maar alleen als Middelburg voor 1 april met een plan komt waarin ze zegt ‘hoe ze met de risico’s in het grondbedrijf omgaat’. De provincie heeft berekend dat Middelburg tot 24 miljoen euro kan moeten afwaarderen op haar woningbouwlocaties.

“U bent van mening dat het nodig is, omdat er sprake is van een forse overcapaciteit is aan bestaande en nog te ontwikkelen plannen”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een reactie op het besluit om het toezicht te verlengen.

Conclusie Grootste probleem voor de provincie is dat Middelburg geen afspraken over de woningbouwmarkt heeft gemaakt met Veere en Vlissingen. De stad zegt dat je Walcheren niet als één woningmarkt moet zien. “Het suggereert dat de woonconsument kan worden gestuurd in zijn keuze.”

Het Middelburgse college denkt er totaal anders over en gaat uit van een vraaggestuurde markt. “Wij staan voor de keuzevrijheid van de consument.”

In de brief voegt het college toe dat Middelburg vrijwel alleen verantwoordelijk is voor de Walcherse bevolkingsgroei van vorig jaar en dat de prognoses ook goed zijn.

“Uw conclusie dat er tot een bedrag van 24 miljoen euro moet worden afgewaardeerd delen wij dan ook geenszins.”

Middelburg denkt dat ze geen enkel stuk woningbouwgrond moet afschalen naar (veel goedkopere) landbouwgrond. De accountant heeft bij de controle van de jaarrekening over 2015 gezegd dat het grondbedrijf de zaakjes goed op orde heeft.

De gemeente en provincie botsen verder over de ontwikkeling van de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland als bedrijventerrein.

De provincie vindt het onnodig, Middelburg wil het wel.

“Op korte of middellange termijn is dat noodzakelijk.”