Middelburg en Vlissingen ruziën over Trekdijk

Gezamenlijke visie op Walcherse bedrijventerreinen blijft vooralsnog uit

DOOR EUGÈNE DE KOK

MIDDELBURG - De gemeenten Middelburg en Vlissingen zijn het nog niet eens over de toekomst van de bedrijventerreinen op Walcheren. Er is vooralsnog geen overeenstemming over één visie.

Het geschil tussen Middelburg en Vlissingen spitst zich toe op de ontwikkeling van de Trekdijk in Nieuw- en Sint-Joosland.

Middelburg wil dit, in overeenstemming met haar eigen actieplan voor het grondbedrijf, in de toekomst ontwikkelen. Vlissingen wil dit niet. De Scheldestad vindt dat zij voldoende bedrijfsgronden in bezit heeft om in de toekomst in de behoefte op Walcheren te voorzien. De gemeente Vlissingen heeft het Middelburgse college van burgemeester en wethouders dan ook gevraagd om een onderbouwing te maken van de noodzaak tot het ontwikkelen van de Trekdijk. Het gemeentebestuur is daar momenteel mee bezig, zegt ze in antwoord op vragen van de Lokale Partij Middelburg (LPM).

‘Niet anders dan Dossiers Ze gaat ook in op de onderlinge verhoudingen tussen Middelburg en Vlissingen, die volgens fractievoorzitter Piet Kraan van de LPM zijn verslechterd. “De gemeenten Middelburg en Vlissingen werken op veel verschillende dossiers samen. Vaak gaat dat goed, op sommige zijn er verschillen van inzicht. Dat is niet anders dan in voorbije jaren”, schrijft het college. Het terrein aan de Trekdijk zou achttien hectare moeten gaan beslaan. Volgens onderzoeksbureau Stec is er de komende tien jaar behoefte aan 26 hectare bedrijfsgrond op Walcheren. Bij een eerdere raming in 2013 was dat nog 31 hectare. Middelburg vindt niet dat zij het leeuwendeel van de toekomstige bedrijfsgrond claimt. “Op dit moment heeft Vlissingen ruim 70 procent van de voorraad bedrijventerreinen op Walcheren”, zegt ze ter illustratie.

Preventief toezicht Ook vindt het college niet dat er op Arnestein zodanig veel leeg staat dat de ontwikkeling van de Trekdijk overbodig. “Er staan vijf percelen van meer dan 1000 vierkante meter te koop of huur en er is een kavel van 6300 vierkante meter beschikbaar van een ontwikkelaar aan de Herculesweg.” Tot slot zegt ze dat zowel Walcherse als Bevelandse bedrijven belangstelling hebben voor de Trekdijk, al trekt Kraan dit in zijn vragen in twijfel. Er is nog geen grondprijs vastgesteld en er is nog geen grondexploitatie voor de Trekdijk gemaakt. Als de bedrijfsgrond moet worden afgewaardeerd naar landbouwgrond, kost dat Middelburg 6,8 miljoen euro. De provincie heeft onlangs gezegd dat Middelburg nog onder preventief financieel toezicht blijft staan, onder meer vanwege het uitblijven van een bedrijventerreinenvisie en onzekerheden rondom het grondbedrijf. Volgens provinciale berekeningen zou Middelburg tot 24 miljoen euro kunnen moeten afboeken op haar ontwikkellocaties.

‘Niet anders dan in voorbije jaren’