1,8 miljoen euro voor oude bedrijventerreinen

Provinciale regeling om aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren

DOOR EUGÈNE DE KOK

MIDDELBURG - Er is dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om verouderde bedrijventerreinen in Zeeland op te knappen.

Het provinciale fonds voor bedrijventerreinen is een idee uit het collegeprogramma.

Het college van Gedeputeerde Staten hoopt met het geld een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. Oude en verpauperde bedrijventerreinen dragen daaraan niet bij. “Soms zijn er parkeerproblemen, leegstand, is er overlast of liggen de terreinen te dicht bij de dorpskernen. Hiermee willen we de kwaliteit verbeteren.

Op die manier wordt het aantrekkelijker voor bedrijven om zich in de provincie te vestigen en voor gevestigde bedrijven om te investeren”, zegt gedeputeerde Carla Schönknecht.

Terneuzen In 2016 was er al één miljoen euro beschikbaar gesteld. Het provinciebestuur heeft vorige week besloten om daarvan 450.000 euro toe te kennen aan de gemeente Terneuzen. Zij gaat daarmee het terrein aan de Koegorsstraat herprofileren en investeren in de Handelspoort. Ook gaat er 180.000 euro naar de gemeente Tholen, die de bedrijfsloodsen aan de Paasdijkweg in Poortvliet wil slopen, zodat daar woningen kunnen worden gebouwd.

“We verwachten dat de gemeenten ook investeren. Ons geld moet dienen als vliegwiel.”

Programma Aanvragen uit de gemeenten Goes en Vlissingen en een tweede verzoek uit Tholen zijn afgewezen. Een belangrijke voorwaarde voor een bijdrage is dat er een regionaal programma voor bedrijventerreinen met afspraken over de toekomst is.

Vlissingen ruziet nog met Middelburg over het Walcherse document en Goes heeft nog geen afspraken gemaakt op de Bevelanden.

Door de afgewezen aanvragen is er drie ton over. “Dat nemen we mee naar dit jaar”, zegt Schönknecht. Het komt bovenop de 1,5 miljoen euro die de provincie al in de begroting had opgenomen. De subsidieregeling wordt nog voor de zomer opengesteld. “We verwachten dat er veel projecten worden ingediend. We hebben dat gezien bij de subsidieregeling voor woningen.

Als mensen eenmaal zien wat ze met het geld kunnen doen, komen er meer aanvragen.”

‘Ons geld moet dienen als vliegwiel’