‘Meer dan bordje aan de muur en vlag in top’

Norbertus Gertrudis Lyceum op weg naar status UNESCO-school

DOOR CLAUDIA KOOLE

ROOSENDAAL - Wereldwijd zijn er zo’n 10.000 UNESCO-scholen. In Nederland zijn het er zo’n 50, waarvan een aantal oriëntatieschool zijn. Het Norbertuscollege in Roosendaal, dat successievelijk verder gaat als Norbertus Gertrudis Lyceum, is zo’n oriëntatieschool. Een oriëntatieschool bereidt zich voor op het lidmaatschap bij het UNESCO hoofdkwartier in Parijs. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit vormen een belangrijke basis bij een UNESCO-schoolprofiel. Brugklassers hebben reeds gewerkt met diverse thema’s.

UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization en is een organisatie van de Verenigde Naties die in 1945 is opgericht. De UNESCO thema’s waarmee gewerkt wordt zijn: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.

Martine Fitoury: “Scholen hebben de wettelijke verplichting om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Het is de bedoeling dat alle thema’s aan bod komen in het programma. Bij bepaalde vakken komen deze thema’s sowieso al aan bod.

In eerste instantie zijn de vakoverstijgende projecten in de brugklas gekoppeld aan de thema’s. De brugklassers hebben in de eerste activiteitenweek ook een workshop over duurzaamheid gehad ter introductie van dit thema.”

Wereldburgerschap Twee docenten van het Norbertuscollege en Norbertus Gertrudis Lyceum, Doris Rodriguez en Martine Fitoury, hebben de afgelopen twee schooljaren via de AOS - Academische Opleidingsschool i.s.m.

Universiteit van Tilburg - in opdracht van de directie onderzoek gedaan hoe wereldburgerschap beter in het programma van de school opgenomen zou kunnen worden.

Naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken is er besloten om een UNESCO- school te worden. Scholen die willen gaan werken met het UNESCOschoolprofiel moeten voldoen aan een kwaliteitskader.

Kwaliteitskader Greetje van den Bergh, voorzitter Nationale UNESCO-commissie: “Een UNESCOschool zijn is meer dan een bordje aan de muur en een vlag in top. Het kwaliteitskader is een nuttig instrument. Het is niet dwingend van aard, maar beoogt de scholen houvast te bieden bij het uitwerken van de UNESCO- thema’s in lessen, projecten en beleid.” Martine Fitoury en Doris Rodriguez zijn aangewezen als coördinatoren om stappen te maken als oriëntatieschool.

“Het schooljaar 2017-2018 leek ons een uitgelezen moment om te starten, omdat in dit schooljaar de brugklas van het Norbertus Gertrudis Lyceum is gestart. UNESCO biedt ons de mogelijkheid om wereldburgerschapsvorming en internationalisering te koppelen aan de vier thema’s.”

Wereldlerarendag Ervaring uitwisselen met andere scholen vinden ze van essentieel belang. “We willen dat leerlingen zich bewuster gaan worden van de UNESCO thema’s en welke rol die spelen in alle schoolactiviteiten.

We willen daarbij ook gebruik maken van het internationale UNESCO-netwerk en de ervaring van andere UNESCO scholen.”

Jaarlijks wordt er op 5 oktober een VN-dag gehouden voor alle scholen, de Wereldlerarendag.

Dit jaar werd de Wereldlerarendag UNESCO gehouden in Den Haag. Fitoury: “Leerlingen organiseren activiteiten op VN-themadagen. Wij willen hier ook mee gaan werken. We hebben vier geïnteresseerde leerlingen meegenomen.” Deze leerlingen zijn Jasmijn Fidder (15), Pauline van Hirtum (15), Louise Haagh (17 en Krista van Nieuwenhuijzen (17). Zij gaan op hun beurt met hun opgedane inspiratie verder aan de slag op weg naar een UNESCOschool in Roosendaal.