‘Op weg naar meer invloed voor gemeentes en dorpskernen’

Lokaal in de Kamer streeft naar opbouwende samenwerking van onderop

DOOR GUUS ARNOUTS

ZUNDERT - Onder een nieuwe naam werken verschillende Nederlandse lokale partijen samen in de nieuwe politieke partij ‘Lokaal in de Kamer’. Gemeenteraadslid en verenigingsman Rien van de Sande (70) uit Rijsbergen staat voor deze Tweede Kamerverkiezingen als vijftiende kandidaat op de kieslijst van de partij.

Een roep om gehoord te worden vanuit dorpskernen en stadse buitenwijken. Met die gedachte is Lokaal in de Kamer opgericht.

Rien van de Sande is een van de initiatiefnemers van de nieuwe partij. Als een overkoepelend orgaan voor lokale partijen door het land, neemt Lokaal in de Kamer een rol van belangenvertegenwoordiger van de burger op zich. Volgens Van de Sande is het hoog tijd om die stap te zetten. “Ik merk aan de burger dat zijn stem niet meer gehoord wordt in Den Haag. Dat de afstand tussen de burger en de politiek te groot is geworden. De wensen uit dorpskernen en van gemeentes worden daarbij niet erg serieus genomen. Lokaal in de Kamer steunt daarom de burgerinitiatieven en wil af van de druk die via het rijk naar de provincies en vervolgens op de gemeentes gelegd wordt.”

Voorzichtig begin Met maar liefst 28 verschillende partijen waarop gestemd kan worden 15 maart, kun je haast spreken over een aardig woud van partijen om uit te kiezen. Het zal een fi kse kluif voor Lokaal in de Kamer worden om boven de strijd om het pluche uit te torenen. “We zijn ons er inderdaad van bewust dat we nog maar vier maanden geleden begonnen zijn”, legt Van de Sande uit. “De kiezer zal vast denken: ‘Alweer een nieuwe partij?’, Maar we zijn geen nieuwe partij , we een zijn een samenwerking van bestaande lokale partijen en we zien 2017 als een springplank. We zijn volop bezig met campagne voeren en onze betrokkenheid te tonen.”

Minder druk van boven Volgens Van de Sande moeten de gemeentes voldoende armslag krijgen. Van de Sande: “Veel activiteiten zijn in de loop der jaren overgeheveld van Rijk en Provincie naar de gemeenten, echter zonder voldoende middelen mee te geven. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als zorg en in het bijzonder lange aanrijtijden van ambulances. Er is nu te weinig budget om dat te verbeteren.”

Voor de partij gaat het dan ook een kwestie van maatwerk worden. “De inbreng daarbij vanuit de burger zal beter gehoord moeten worden. We zullen als partij fl ink moeten lobbyen met alle bestuursorganen om dit te kunnen realiseren”, aldus Van de Sande.

Een beter luisterend oor Die kracht ligt ook in de gemeenschap. Volgens de partij is die veel beter in staat dan de Rijksoverheid om aan de wensen van de burgers te voldoen, als het gaat over de leefbaarheid van de dorpen en er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Neem bijvoorbeeld thema’s als landbouw of ruimtelijke ordening. Volgens Van de Sande mogen gemeentes daar meer over te zeggen hebben. “De gemeentelijke herindelingen kunnen wat ons betreft van de baan, gezonde gemeentes als Zundert moeten juist zelf de regie krijgen.” Gemeentes krijgen soms wel die verantwoordelijkheden bij overdracht van taken door het Rijk, maar volgens de Rijsbergse politicus kunnen de budgetten beter besteed worden. “Stop die bezuinigingen van bovenaf en laat het geld meer naar lokale initiatieven stromen. Hoe fi nancieren we dat? Lokaal In de Kamer vindt door te bezuinigingen op de uitgaven aan de Europese Unie, het Europese beleid terug kan naar de basisprincipes, namelijk handel en veiligheid.”